Staffordshire Dog Vase

: 3"L x 1-1/2"W x 3"H

Toothpick holder, bud vase

 

$ 6.50

| /